ME ACTIVE DIRECTORY AUDITING

In real-time, ensure critical resources in the network like the Domain Controllers are audited, monitored and reported with the entire information on AD objects – Users, Groups, GPO, Computer, OU, DNS, AD Schema and Configuration changes with 200+ detailed event specific GUI reports and email alerts.
Bedreigingen van binnenuit
Ontdek de veelbetekenende tekenen van een aanval van binnenuit. Extraheer voor een bepaald account een consolidatie van 3 audittrails: gebruikersacties in AD, toegangsrapporten en rapporten over machtigingswijzigingen. De audittrail biedt een context die het opsporen van de insider gemakkelijker maakt. U krijgt ook direct te zien welke computers een gebruiker heeft gecompromitteerd en welke wijzigingen zijn aangebracht.

Gebruikersaanmelding
Bewaak de aanmeldingsactiviteit van gebruikers in realtime op domeincontrollers met vooraf geconfigureerde auditrapporten en e-mailwaarschuwingen. Auditrapporten zorgen ervoor dat de beheerder de reden kent achter de aanmeldingsfouten van gebruikers, de aanmeldingsgeschiedenis, de activiteit van terminalservices en de recente aanmeldingsactiviteiten van gebruikers op het Windows-servernetwerk.

Nakoming
MKB's of grote organisaties moeten voldoen aan branchespecifieke compliance-wetten zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Met onze Compliance-specifieke vooraf geconfigureerde rapporten en realtime waarschuwingen zorgen we ervoor dat uw Windows-netwerk 24/7 wordt gecontroleerd met periodieke beveiligingsrapporten en e-mailwaarschuwingen als standaardprocedure.

Reports & Alerts
Choose from the 200+ schedulable pre-configured audit reports; create custom reports, set profile based reports and report from archived data for forensics. In real-time, track Windows AD object changes (Users, OU, Groups, GPO, Computer, Schema, DNS and System) and get email alerts on unauthorized network access / modification events.

Gegevensarchivering
Voer periodieke archivering uit van gecontroleerde gebeurtenisgegevens om schijfruimte te besparen. Bekijk rapporten van gebeurtenissen uit het verleden, zoals de aanmeldingsgeschiedenis van Active Directory-gebruikers, de geschiedenis van wachtwoordwijzigingen en meer uit de in Active Directory gearchiveerde controlegegevens voor computerforensisch onderzoek of naleving. De gecontroleerde rapporten kunnen worden geëxporteerd naar xls-, csv-, pdf- en Excel-formaten.

GPO-instellingen
Controleer en rapporteer over de GPO-wijzigingen in de Windows Active Directory en Windows Servers; Diepgaande geavanceerde tracking van het groepsbeleid Objecten nieuwe en oude waarden, configuratie, wachtwoordbeleid en instellingenwijzigingen en voldoen aan de regelgevende IT-netwerkbeveiliging en verschillende nalevingsvereisten.
Need more info check on ManageEngine Website:
X